Sněmovní tisky
PhDr. Olga Zubová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 573/2006 Sb.
 82/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 217/2007 Sb.
 142/0 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 305/2009 Sb.
 217/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2008 Sb.
 227/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 58/2008 Sb.
 337/0 Novela z. o zoologických zahradách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2008 Sb.
 344/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 243/2008 Sb.
 456/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 552/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 196/2009 Sb.
 684/0 Novela z. o zdravotních pojišťovnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 351/2009 Sb.
 749/0 N.z. o zřízení Královské univerzity Stř. Čechy v Kutné Hoře - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1029/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 1038/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava


ISP (příhlásit)