Sněmovní tisky
Mgr. Ivana Levá - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 114/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 271/2007 Sb.
 115/0 Novela zákona o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 134/0 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 136/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 147/0 N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 379/0 N.z. o Národním parku Šumava Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 464/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 477/0 N.ústav.z. o referendu o přistoupení ČR k Lisabonské smlouvě Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 490/0 N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 531/0 Návrh zákona o přiznání k majetku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 535/0 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 539/0 N.z. o poskytování půjček se stát.příspěvkem mladým manželům Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 670/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 735/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 762/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 782/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 793/0 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 956/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1026/0 Novela z. o zaměstnanosti - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 149/2010 Sb.


ISP (příhlásit)