Sněmovní tisky
PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Novela z. o registračních pokladnách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 494/2006 Sb.
 82/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 217/2007 Sb.
 113/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 155/0 Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 171/2007 Sb.
 344/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 243/2008 Sb.
 413/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 456/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 669/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 350/2009 Sb.
 870/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 886/0 Novela z. o pedagogických pracovnících - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 422/2009 Sb.
 896/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 378/2009 Sb.
 998/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 1046/0 Novela z. o vysokých školách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1047/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2010 Sb.


ISP (příhlásit)