Sněmovní tisky
RNDr. Václav Exner, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 20/0 Novela zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 574/2006 Sb.
 134/0 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 147/0 N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 234/0 Interpelace V. Exnera, P. Wolfa na M. Římana ve věci odvolání řed. CzechInvestu T. HrudyPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 367/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 383/2008 Sb.
 404/0 Interpelace V. Exnera a A. Černého na vládu ČR ve věci právního statutu voj. a nevoj. osob USAPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 464/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 477/0 N.ústav.z. o referendu o přistoupení ČR k Lisabonské smlouvě Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 490/0 N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 531/0 Návrh zákona o přiznání k majetku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 735/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 742/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 162/2009 Sb.
 782/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 956/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava


ISP (příhlásit)