Sněmovní tisky
MVDr. Marian Bielesz - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 90/0 Novela Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 114/0 N. z. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2003 Sb.
 388/0 Novela z. - trestní zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 411/0 Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 399/2003 Sb.
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 534/0 N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2004 Sb.
 673/0 Novela z. občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno


ISP (příhlásit)