Sněmovní tisky
JUDr. Michal Hašek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 90/0 Novela Ústavy České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 289/0 N.novely z. o FNM Poslanecký návrh zákona Schváleno, 480/2003 Sb.
 378/0 Novela z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje a obce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 485/2004 Sb.
 418/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2004 Sb.
 735/0 Novela z. o válečných veteránech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2005 Sb.
 737/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 906/0 Novela z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2006 Sb.
 909/0 N.z. o příspěvku k důchodům účast. národ. boje za osvobození Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 1046/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona Schváleno, 205/2006 Sb.
 1088/0 Novela zákona o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1135/0 Novela z. převod majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1214/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 1222/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 443/2006 Sb.


ISP (příhlásit)