Sněmovní tisky
JUDr. Petr Ibl - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 622/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 720/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 343/2006 Sb.
 735/0 Novela z. o válečných veteránech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2005 Sb.
 802/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 826/0 Novela z. o podpoře sportu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 219/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.


ISP (příhlásit)