Sněmovní tisky
ThMgr. Svatopluk Karásek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 172/0 Návrh novely Ústavy ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 281/0 N. z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 101/2004 Sb.
 388/0 Novela z. - trestní zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 908/0 N.z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 989/0 N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 1025/0 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 247/2006 Sb.
 1140/0 Návrh zákona o zásluhách demokratického odboje Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava


ISP (příhlásit)