Sněmovní tisky
Aleš Rozehnal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 321/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 362/0 Novela z. o stát. správě a samospráv. ve školství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 410/0 Novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 643/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2005 Sb.
 663/0 Nov. z. převod majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 829/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2006 Sb.
 899/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 904/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona Schváleno, 24/2006 Sb.
 1023/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)