Sněmovní tisky
JUDr. Stanislav Křeček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 234/0 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 360/2003 Sb.
 388/0 Novela z. - trestní zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 664/0 Novela z. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 171/2005 Sb.
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 707/0 Novela z. o Sbírce zákonů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 380/2005 Sb.
 802/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 896/0 N.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 344/2005 Sb.
 1035/0 Novela zákona o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 395/2005 Sb.


ISP (příhlásit)