Sněmovní tisky
RNDr. Václav Exner, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 230/0 N.z. o mzdě, odměně za prac. pohotov. a o prům. výdělku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 231/0 N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 193/2003 Sb.
 294/0 Novela z. o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 406/0 N. z. o poskyt. jednoráz. peněž. částky přísl. čs.zahr.armád - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 418/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2004 Sb.
 485/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 589/0 Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 850/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 382/2005 Sb.
 942/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1046/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona Schváleno, 205/2006 Sb.


ISP (příhlásit)