Sněmovní tisky
Ing. Pavel Kováčik - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 20/0 Návrh novely úst. zák. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 28/0 Návrh novely zákona o myslivosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2003 Sb.
 232/0 N. z. o pozem. úpravách a pozem. úřadech Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 294/0 Novela z. o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 553/0 Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 800/0 N.z. o prodejní době v maloobchodě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 850/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 382/2005 Sb.
 888/0 Novela z. o obchodu s reproduk.mater. lesních dřevin Poslanecký návrh zákona Schváleno, 387/2005 Sb.
 1025/0 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 247/2006 Sb.
 1036/0 Návrh zákona o přiznání k majetku Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1088/0 Novela zákona o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem


ISP (příhlásit)