Sněmovní tisky
RNDr. Libor Ambrozek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 49 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 62/0 Vládní návrh zákona o zoo - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 162/2003 Sb.
 63/0 Vládní návrh zákona o integrované prevenci - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 521/2002 Sb.
 117/0 Vl. n. zákona o obchodování s ohroženými druhy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 100/2004 Sb.
 129/0 V. n. zák. o obchodu s reprod. mat. lesních dřevin - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 149/2003 Sb.
 132/0 Vládní návrh zák. o ochraně přírody a krajiny - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 195/0 Vládní návrh zákona o AntarktiděVládní návrh zákonaSchváleno, 276/2003 Sb.
 211/0 Vládní návrh zákona o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 356/2003 Sb.
 267/0 V. n. z. o nakládání s gen. modif. organismy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 78/2004 Sb.
 268/0 V. n. z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 79/2004 Sb.
 326/0 Evropská úmluva o krajiněMezinárodní smlouvaSchválena, 13/2005 Sb. m. s.
 352/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 20/2004 Sb.
 354/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2004 Sb.
 356/0 Novela z. o prev. závaž. havárií způs. chemickými látkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 82/2004 Sb.
 357/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 188/2004 Sb.
 358/0 Novela z. o obalech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 94/2004 Sb.
 359/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 92/2004 Sb.
 381/0 Protokol o ochr. živ. prostř. ke Smlouvě o AntarktiděMezinárodní smlouvaSchválena, 42/2005 Sb. m. s.
 412/0 Návrh zákona o podpoře rodiny Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 413/0 Novela z. o rodině Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 414/0 Novela z. o péči o zdraví lidu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 422/2004 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)