Sněmovní tisky
Jan Bláha - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 44/0 Návrh zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 82/0 Novela zákona upravující spoluvlastnické vztahy Poslanecký návrh zákona Schváleno, 97/1999 Sb.
 174/0 Návrh na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 251/0 Návrh na vydání zák. o poskytnutí jednorázové peněžní částky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2000 Sb.
 800/0 Návrh novely zákona o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2001 Sb.
 1031/0 Návrh zákona o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1196/0 Návrh zákona o družstvu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1200/0 N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 280/2002 Sb.
 1286/0 Návrh zák. o obecně prospěšných bytových družstvech - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)