Sněmovní tisky
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 1/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 3/0 Návrh zákona o poskytování půjček se státním přispěvkem Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 19/0 Návrh novely zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 28/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 140/1961 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 42/0 Novela zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 124/0 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 131/0 Návrh novely Zákoníku práce Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 241/0 Návrh zákona o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 890/0 Návrh novely zákona o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1007/0 Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 175/2002 Sb.


ISP (příhlásit)