Sněmovní tisky
Ing. Jan Grůza - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Návrh novely zákona o platu představitelů státní moc Poslanecký návrh zákona Vráceno
 20/0 Návrh novely ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 21/0 Návrh novely zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Vráceno
 31/0 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/1999 Sb.
 184/0 Návrh novely zákona o správních poplatcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 231/0 Návrh zákon o mimosoudních rehabilitacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 351/1999 Sb.
 249/0 Návrh na vydání zákona o spotřebních daních Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 366/0 Novela zákona o převodu majetku obcím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2000 Sb.
 394/0 Návrh zákona soudních exekutorech Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 512/0 Návrh zákona o pohřebnictví Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 599/0 Novela trestního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 405/2000 Sb.
 601/0 Novela zákona o rybářství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 410/2000 Sb.
 606/0 Novela zákona o soudech a soudcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 682/0 Novela občanského zákoníku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 726/0 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 788/0 Návrh zákona o myslivosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 449/2001 Sb.
 832/0 Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2001 Sb.
 930/0 Návrh zák. stát. dluhopis. prog. na úhradu ztráty PF ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 1118/0 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1181/0 Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Nepřijato


ISP (příhlásit)