Sněmovní tisky
MUDr. Mgr. Ivan Langer - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 147/0 Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor Poslanecký návrh zákona Schváleno, 302/1999 Sb.
 295/0 Návrh novely zákona o ochraně přírody Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 359/0 Novela Ústavy ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 415/0 Návrh zákona o elektronickém podpisu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 227/2000 Sb.
 449/0 Návrh zákona o státních svátcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2000 Sb.
 717/0 Návrh zák. o provozování rozhl. a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 231/2001 Sb.
 718/0 Návrh novely trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 144/2001 Sb.
 774/0 Novela zákona o ochraně osobních údajů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 978/0 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 1000/0 Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 310/2002 Sb.
 1252/0 Návrh novely zákona o platu státních zástupců - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 279/2002 Sb.


ISP (příhlásit)