Sněmovní tisky
Marie Noveská - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeny 3 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 83/0 Návrh novely Listiny základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 213/0 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb. Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 397/0 Evropská úmluva o zrušení ověřování listin......Mezinárodní smlouvaSchválena


ISP (příhlásit)