Sněmovní tisky
Ing. Monika Červíčková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 462/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 520/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 590/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 730/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)