Sněmovní tisky
Mgr. Richard Brabec - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 35/2018 Sb. m. s.
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2018 Sb.
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2018 Sb.
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 21/2019 Sb. m. s.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 248/0 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichůMezinárodní smlouvaSchválena
 281/0 Úml. o ochraně rostlin a živočichůMezinárodní smlouvaSchválena
 416/0 Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářstvíMezinárodní smlouva2. čtení, navržena na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 483/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2020 Sb.
 556/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 676/0 Vl.n.z.o odpadech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 677/0 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 678/0 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv. - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 679/0 Novela z. o obalech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 731/0 Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 748/0 Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouva1. čtení, navržena na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)


ISP (příhlásit)