Tisky
Navržené změny 254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Celkem nalezeno 48 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 85/0 Návrh zákona o vodách Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 148/0 Návrh novely vodního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 215/0 Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2003 Sb.
 245/0 N. z. o vodách, o integr. záchran. systému Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 1. čtení
 352/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 20/2004 Sb.
 759/0 Novela vodního zákona Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 1. čtení
 823/0 Novela z. o územních finančních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 444/2005 Sb.
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 999/0 Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2006 Sb.
 1032/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
 1048/0 Novela z. o územně správním členění státu - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 1148/0 Novela z. o integrované prevenci a omezování znečištění - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 222/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 119/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 296/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 25/2008 Sb.
 322/0 Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2008 Sb.
 396/0 Novela z. o vodách (vodní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 181/2008 Sb.
 548/0 Vl.n.z. o nakládání s těžebním odpadem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 157/2009 Sb.
 686/0 Vl.n.z. daňový řád - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 281/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)