Tisky
Navržené změny 56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Celkem nalezeno 41 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 231/0 N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 193/2003 Sb.
 316/0 Novela z. o drahách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 103/2004 Sb.
 438/0 Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 497/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 237/2004 Sb.
 506/0 Novela z. o Celní správě ČR - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2004 Sb.
 576/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 833/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 411/2005 Sb.
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
 1048/0 Novela z. o územně správním členění státu - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 1066/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2006 Sb.
 1173/0 Vl. n. zákona o pohonných hmotách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 311/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 187/0 Novela z. v souvislosti se vstupem ČR do schengen. prostoru - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 170/2007 Sb.
 250/0 Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 137/2008 Sb.
 281/0 Novela zákona o Rejstříku trestůVládní návrh zákonaSchváleno, 124/2008 Sb.
 367/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 383/2008 Sb.
 583/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 347/2009 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
 717/0 Novela zákona o odpadech - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 297/2009 Sb.
 794/0 Vl. n. z. o Generální inspekci bezpečnostních sborůVládní návrh zákona1. čtení
 847/0 N. z. o Celní správě ČR - související - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2 3ISP (příhlásit)