Tisky - neukončené
Navržené změny 96/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)