Tisky
Navržené změny 200/1990 Sb.

Zákon České národní rady o přestupcích

Celkem nalezeno 81 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 98/0 Návrh novely trestního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 202/0 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2004 Sb.
 210/0 Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládežeVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2003 Sb.
 215/0 Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2003 Sb.
 257/0 V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 362/2003 Sb.
 265/0 V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobkyVládní návrh zákonaSchváleno, 379/2005 Sb.
 305/0 Novela z. o pojiš. odpov. za škodu způs. provozem vozidla - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 47/2004 Sb.
 528/0 Novela z. o zaměstnanosti - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 436/2004 Sb.
 576/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 605/0 Novela z. o občanských průkazechVládní návrh zákonaSchváleno, 559/2004 Sb.
 650/0 N. z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 683/0 V. n. novely branného zákona - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 586/2004 Sb.
 689/0 Novela z. o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 95/2005 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 824/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 392/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 833/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 411/2005 Sb.
 836/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 932/0 N. z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky Poslanecký návrh zákona Vráceno

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)