Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: nemovitý majetek

Celkem nalezeno 68 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 972 Výroční zpráva a roční závěrka Pozemkového fondu za rok 1993Zpráva a jinéSchválena
 1091 Interpelace poslance Miroslava RaškyPísemná interpelace 
 1709 Výroční zpráva a Roční uzávěrka Pozemkového fondu za rok 199Zpráva a jinéSchválena
 1884 Interpelace poslance Jana KryčeraPísemná interpelace 
 2006/0 Zákon - novela zákona o Fondu dětí a mládeže Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 2092/0 Zákon - novela z. o Fondu dětí a mládežeVládní návrh zákonaVráceno
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 74/0 Výroční zpráva o činnosti Poz. fondu ČR a Roční závěrkaZpráva a jinéSchválena
 139/0 Návrh novely zákona o pozemkových úpravách a poz. úřadechVládní návrh zákonaSchváleno, 217/1997 Sb.
 140/0 Návrh novely zákona o Fondu dětí a mládeže Poslanecký návrh zákona Schváleno, 307/1997 Sb.
 176/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. o Kanceláři prezidenta Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 256/0 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR a Roč.úč..Zpráva a jinéSchválena
 327/0 Návrh z. o úpravě právních vztahů k částem národního majetku Poslanecký návrh zákona Vráceno
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 6/0 Zpráva o činnosti Pozemkového fondu za rok 1997Zpráva a jinéSchválena
 36/0 Vládní návrh novely zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmůVládní návrh zákonaSchváleno, 333/1998 Sb.
 177/0 P.Nečase ve věci převodů nepotř.majetku Armády ČR na městaPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 305/0 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 1998Zpráva a jinéSchválena
 331/0 Interpelace J.Štraita ve věci býv.maj.zámku v CholticíchPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 366/0 Novela zákona o převodu majetku obcím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2000 Sb.
 371/0 Novela zákona o Pozemkovém fondu ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 66/2000 Sb.
 486/0 Interpelace V.Filipa ve věci postupu OÚ Tábor-výběr.řízeníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení

1 2 3 4ISP (příhlásit)