Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: převod vlastnictví

Celkem nalezeno 280 tisků. (1. strana, celkem stran: 14)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 133 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 134 Zákon o úpravě maj. vzt. řeholních řádů arcib. olomouckého Poslanecký návrh zákona  
 156 Zákon - Národní divadlo Poslanecký návrh zákona Zamítnuto
 184 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 206 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 212 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půděVládní návrh zákonaSchváleno, 183/1993 Sb.
 213 Zákon o přechodu některých věcí do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona  
 285 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 292 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 296 Návrh zákona o úpr. maj. vzt. řeholních řádů arcb. olomouck. Poslanecký návrh zákona  
 298 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1993Zpráva a jiné 
 299 Návrh novely tresního zákona Poslanecký návrh zákona  
 331 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 370 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 380 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 382 Návrh novely z. o podm. převodu maj. státu na jiné osobyVládní návrh zákonaSchváleno, 210/1993 Sb.
 452 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 545 Návrh novely zákona o přechodu někt. věcí z maj. ČR na obce Poslanecký návrh zákona  
 599 Novela zák. o vlast. vztazích k bytům a nebyt. prostorůmVládní návrh zákonaSchváleno, 72/1994 Sb.
 628 Novela zák. o podmínkách převodu maj.státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 306/1993 Sb.

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)