Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: ochrana dítěte

Celkem nalezeno 63 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2059/0 Zákon - novela z. o sociálním zabezpečeníVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 59/0 Návrh zákona o ochraně dítěte Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 126/0 Návrh novely zákona o přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 127/0 Návrh novely trestního zákona Poslanecký návrh zákona Vráceno
 128/0 Návrh novely zákona o rodině Poslanecký návrh zákona Schváleno, 91/1998 Sb.
 132/0 Návrh novely občanského soudního řádu a z. ČNR č. 436/91 Sb.Vládní návrh zákonaSchváleno, 202/1997 Sb.
 160/0 P.Dostála ve věci výkonu pravom.sociálprac.-nezl.D.TurkováPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 161/0 P.Dostála ve věci výkonu pravom.policej.přísl.-nezl.TurkováPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 162/0 P.Dostála ve věci výkonu pravom.prac.školství-nezl.TurkováPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 2/0 Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 182/0 Úmluva o pravomoci orgánů ve věcech rodičovské zodpověd.Mezinárodní smlouvaSchválena, 141/2001 Sb. m. s.
 260/0 Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětíVládní návrh zákonaSchváleno, 359/1999 Sb.
 261/0 Vládní návrh zákona souvis. s zák. o soc.-právní ochraně d.Vládní návrh zákonaSchváleno, 360/1999 Sb.
 262/0 Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezin. osvojeníMezinárodní smlouvaSchválena, 43/2000 Sb. m. s.
 490/0 Evropská úmluva o osvojení dětíMezinárodní smlouvaSchválena, 132/2000 Sb. m. s.
 542/0 Vládní návrh zákona o Probační a mediační služběVládní návrh zákonaSchváleno, 257/2000 Sb.
 640/0 Evropská úmluva o výkonu práv dětíMezinárodní smlouvaSchválena, 54/2001 Sb. m. s.
 641/0 Evrop. úml. o práv. postavení dětí naroz. mimo manželstvíMezinárodní smlouvaSchválena, 47/2001 Sb. m. s.
 735/0 Úmluva č. 182 o zákazu forem dětské práceMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2002 Sb. m. s.
 808/0 Opční protokol k Úml. o zapojování dětí do ozbroj. konfliktůMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2003 Sb. m. s.

1 2 3 4ISP (příhlásit)