Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: bezpečnost při práci

Celkem nalezeno 31 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 547 Novela zák. o st. odb. dozoru nad bezp. práceVládní návrh zákonaSchváleno, 47/1994 Sb.
 548 Novela zákoníku práceVládní návrh zákonaSchváleno, 74/1994 Sb.
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 58/0 Úmluva č.176,Doporučení č.183 MOP,Protokol k Úmluvě č.81Mezinárodní smlouvaSchválena
 338/0 Návrh novely zákona o státním dozoru nad bezpečností práceVládní návrh zákonaZamítnuto v 3. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 90/0 Vládní návrh novely zák. ČNR č. 61/88 Sb., o hornické činn.Vládní návrh zákonaSchváleno, 128/1999 Sb.
 307/0 Návrh novely zákona o státním odborném dozoru Poslanecký návrh zákona Schváleno, 124/2000 Sb.
 554/0 Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdravíMezinárodní smlouvaSchválena, 111/2001 Sb. m. s.
 871/0 Vládní návrh zákona hornické činnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 315/2001 Sb.
 1228/0 Vládní návrh zákona o hornické činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 1/0 Úmluva MOP č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělstvíMezinárodní smlouvaNeschválena
 72/0 V. n. z. o požadav. na bezp. zdraví při práci na stavbách - EUVládní návrh zákonaZamítnuto v 2. čtení
 340/0 Protokol k Úmluvě o bezp. a ochr. zdraví při práciMezinárodní smlouvaNeschválena
 500/0 V.n.z. o min. pož. na bezp. a ochr. zdraví na staveništích - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 685/0 V.n.z. o inspekci práceVládní návrh zákonaSchváleno, 251/2005 Sb.
 686/0 Novela z. o inspekci práce - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2005 Sb.
 1152/0 Novela z. o zdravotní péči - souvisejícíVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1155/0 Vl. n. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 309/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 105/0 Analýza předpokládaných dopadů nového zákoníku práceZpráva a jiné 
 225/0 Novela z. o hornické činnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 376/2007 Sb.
 255/0 Úmluva MOP č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost při práciMezinárodní smlouvaSchválena, 106/2009 Sb. m. s.

1 2ISP (příhlásit)