Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: vodohospodářské stavby

Celkem nalezeno 41 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 358 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1729 Interpelace poslankyně Petry BuzkovéPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 277/0 Finanční zajištění Programu obnovy vodních tokůZpráva a jinéSchválena
 466/0 Program obnovy vodních toků v letech 2000 a 2001Zpráva a jinéSchválena
 688/0 Vládní návrh zákona o vodách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 254/2001 Sb.
 740/0 Vládní návrh z. o vodovodech a kanalizacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 274/2001 Sb.
 902/0 Dokončení progr. obnovy vodních toků letech 1997 a 1998Zpráva a jinéVzato na vědomí
 997/0 Změny rozpočtu PF ČR pro rok 2001Zpráva a jinéZpráva zamítnuta
 1133/0 Návrh novela zákona o vodovodech a kanalizacích - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1309/0 Pís. interpel.ve věci protizák. ustan. ve Vyhl. č. 428/2001Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 352/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 20/2004 Sb.
 543/0 V.n.z. o Zemědělské vodohospodářské správěVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 585/0 Interpelace T.Duba na B.Sobotku ve věci Meziresort. komise pro řeš. probl. vodárenstvíPísemná interpelaceNesouhlas s odpovědí
 955/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 76/2006 Sb.
 1086/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1232/0 Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 232/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 33/0 Vl.n.z. o přijetí úvěru ČR od EIB na protipovodňová opatřeníVládní návrh zákonaSchváleno, 572/2006 Sb.
 396/0 Novela z. o vodách (vodní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 181/2008 Sb.
 530/0 Zpráva o realizaci protipovodňových opatření do roku 2007Zpráva a jinéVzato na vědomí
 589/0 Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohosp. projektůPísemná interpelaceNesouhlas s odpovědí

1 2 3ISP (příhlásit)