Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: zemědělská nemovitost

Celkem nalezeno 47 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 212 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půděVládní návrh zákonaSchváleno, 183/1993 Sb.
 213 Zákon o přechodu některých věcí do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona  
 380 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 611 Novela zák. o dani z nemovitostíVládní návrh zákonaSchváleno, 315/1993 Sb.
 790 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 794 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 797 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto
 861 Zákon o mimosoudních rehabilitacích a o úpravě vlast. vztahů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 116/1994 Sb.
 899 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1123 Interpelace poslankyně Evy FischerovéPísemná interpelace 
 1149 Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991, úprava vlast.vz Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 1487 Interpelace poslance Josefa KřížkaPísemná interpelace 
 1872 Interpelace poslance Michala KrausePísemná interpelace 
 2048/0 Zákon - novela z. o podmínkách převodu majetku státuVládní návrh zákonaVráceno
 2073/0 Zákon - novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půděVládní návrh zákonaSchváleno, 30/1996 Sb.
 2074/0 Zákon - novela z. o dani dědické, dani z převodu nemovitostí Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 308/0 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půděVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 41/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 195/0 Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemkůVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 468/0 Novela zák. o přechodu věcí z majetku ČR Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení

1 2 3ISP (příhlásit)