Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: vězeňské právo

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 500 Zákon o výkonu vazbyVládní návrh zákonaSchváleno, 293/1993 Sb.
 2065/0 Zákon o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 408/0 Návrh na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 89/0 Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákonaSchváleno, 169/1999 Sb.
 518/0 Novela zákona o výkonu vazbyVládní návrh zákonaSchváleno, 208/2000 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 353/0 Novela z. o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákonaSchváleno, 52/2004 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 963/0 Interpelace V.Exnera na C.Svobodu ve věci interpelace posl. M. GrebeníčkaPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1249/0 Opční protokol k Úmluvě proti mučeníMezinárodní smlouvaSchválena, 78/2006 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 664/0 Novela z. o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákona3. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 1050/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouva2. čtení
 1126/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaOrganizační výbor
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 46/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 588/0 Novela z. - trestní zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 58/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.


ISP (příhlásit)