Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: prevence environmentálních rizik

Celkem nalezeno 54 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1030 Interpelace poslance Pavla SeiferaPísemná interpelace 
 1031 Interpelace poslance Pavla SeiferaPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 438/0 Analýza příčin vzniku povodní ...................Zpráva a jinéČtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 212/0 Vládní návrh zákona o prevenci havárií s chemickými látkamiVládní návrh zákonaSchváleno, 353/1999 Sb.
 495/0 Vládní návrh zák. o posuz. vlivů na ŽP - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 100/2001 Sb.
 960/0 Vl. návrh zák. o integro. prevenci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 76/2002 Sb.
 1124/0 Fin. prostředky na Program protipovodňové prevence 2002-2005Zpráva a jinéSchválena
 1215/0 Vl. z. o přijetí úvěru ČR od EIB na povodně v ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 123/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 21/0 N. z. o převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 63/0 Vládní návrh zákona o integrované prevenci - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 521/2002 Sb.
 245/0 N. z. o vodách, o integr. záchran. systému Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 1. čtení
 282/0 Interpelace V. Exnera ve věci rozboru příčin povodní2002Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
 325/0 Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 356/0 Novela z. o prev. závaž. havárií způs. chemickými látkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 82/2004 Sb.
 767/0 Novela z. o nakládání s gen. modif. organismyVládní návrh zákonaSchváleno, 346/2005 Sb.
 781/0 V.n.z. - emise skleníkových plynů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 695/2004 Sb.
 1070/0 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 59/2006 Sb.
 1194/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 33/0 Vl.n.z. o přijetí úvěru ČR od EIB na protipovodňová opatřeníVládní návrh zákonaSchváleno, 572/2006 Sb.
 119/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení

1 2 3ISP (příhlásit)