Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: půda ve vlastnictví státu

Celkem nalezeno 35 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1443 Otázka poslance Jana JeglyPísemná interpelace 
 1861 Interpelace poslance Vladimíra ProcházkyPísemná interpelace 
 1872 Interpelace poslance Michala KrausePísemná interpelace 
 2048/0 Zákon - novela z. o podmínkách převodu majetku státuVládní návrh zákonaVráceno
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 337/0 Návrh zákona o převodu zemědělských a lesních pozemkůVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 374/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských pozemků .....Vládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 31/0 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/1999 Sb.
 41/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 195/0 Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemkůVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 326/0 Návrh změny rozpočtu PF ČR pro rok 1999Zpráva a jinéSchválena
 366/0 Novela zákona o převodu majetku obcím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2000 Sb.
 468/0 Novela zák. o přechodu věcí z majetku ČR Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 828/0 Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 229/2001 Sb.
 832/0 Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2001 Sb.
 948/0 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2002 Sb.
 1202/0 N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 277/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 41/0 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 423/2002 Sb.
 473/0 Novela z. o půdě Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 809/0 V.n.z. o práv. vztazích k majetku ČR - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 992/0 Novela z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 317/2006 Sb.

1 2ISP (příhlásit)