Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: vnitrozemská vodní cesta

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 897 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1447 Interpelace poslance Jaroslava VlčkaPísemná interpelace 
 1540 Zákon o vnitrozemské plavbě - vládníVládní návrh zákonaSchváleno, 114/1995 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 235/0 Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavběVládní návrh zákonaSchváleno, 358/1999 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 343/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 118/2004 Sb.
 697/0 Budapešťská úmluva o přepr. zboží po vod. cestách - CMNIMezinárodní smlouvaSchválena, 32/2006 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 243/0 Interpelace V. Snopka na M. Bursíka ve věci splavnění LabePísemná interpelaceNesouhlas s odpovědí
 426/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 309/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 749/0 Inf.vlády ČR o stavu realiz.Plav.stupňů na labské vod.cestěZpráva a jinéVzato na vědomí
 1036/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1069/0 Písemná interpelace K. Konečné na Z. Stanjuru ve věci: „Ředitelství vodních cest ČR a Státní plavební správy“Písemná interpelaceProjednávání přerušeno
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 177/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 187/2014 Sb.
 910/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 292/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 80/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 306/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 135/2019 Sb.
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.


ISP (příhlásit)