Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: právo na informace

Celkem nalezeno 30 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 243/0 Návrh na vydání zákona o právu na inf. o život. prostředí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 123/1998 Sb.
 377/0 Návrh zákona o svobodě informací Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 16/0 Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím Senátní návrh zákona Schváleno, 106/1999 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 9/0 Návrh novely zák. o svobodném přístupu k informacím Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 458/0 Úmluva o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)Mezinárodní smlouvaSchválena, 124/2004 Sb. m. s.
 586/0 Návrh Kodexu Českého rozhlasuZpráva a jinéSchválena
 647/0 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 6/2005 Sb.
 707/0 Novela z. o Sbírce zákonů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 380/2005 Sb.
 989/0 N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 991/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2006 Sb.
 1001/0 Novela zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 72/2006 Sb.
 1153/0 Vl. n. zákoníku práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 262/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 83/0 Novela zákona o péči o zdraví liduVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2007 Sb.
 765/0 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 380/2009 Sb.
 1055/0 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 145/2010 Sb.
 1068/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 292/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 523/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 171/2012 Sb.
 757/0 Novela z. o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 781/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 43/2013 Sb.

1 2ISP (příhlásit)