Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: vězeň

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1756 Interpelace poslance Jana VikaPísemná interpelace 
 2065/0 Zákon o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 408/0 Návrh na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 89/0 Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákonaSchváleno, 169/1999 Sb.
 567/0 Sml. mezi ČR a SRN o dodatcích k Evr. úmluvě o vydáníMezinárodní smlouvaSchválena, 67/2002 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 353/0 Novela z. o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákonaSchváleno, 52/2004 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 179/0 Novela z. o výkonu trestu odnětí svobodyVládní návrh zákonaSchváleno, 346/2007 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 895/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 921/0 Novela z. o výkonu vazby Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1050/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouva2. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 104/0 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2015 Sb. m. s.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1188/0 Písemná interpelace M. Jurečky na M. Benešovou ve věci odsouzeného lobbisty Romana JanouškaPísemná interpelaceProjednávání přerušeno, zařazena na pořad 111. schůze


ISP (příhlásit)