Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: lékařské vzdělávání

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 483 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 618/0 Vládní návrh zákona o zdravotnickém povolání - EUVládní návrh zákonaVráceno
 1005/0 Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1061/0 Vládní návrh zákona o zdravotnických povoláních - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 53/0 V. n. z. o odborné způsobilosti lékaře - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 445/0 V.n.z. o podm. získávání a uznávání odb. způsobilosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 95/2004 Sb.
 447/0 Novela z. o péči o zdraví lidu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 121/2004 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 723/0 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 67/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 209/0 Písemná interpelace H. Aulické Jírovcové na A. Vojtěcha ve věci rozdělení aprobačních zkoušek pro lékaře z třetích zemíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení


ISP (příhlásit)