Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: přírodní katastrofa

Celkem nalezeno 48 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 244/0 Vládní návrh zák., kterým se doplň. zák. ČNR č. 500/1990 Sb.Vládní návrh zákonaSchváleno, 161/1997 Sb.
 245/0 Vládní návrh zákona o vydání stát.dluhopisů k odstr.d.povod.Vládní návrh zákonaSchváleno, 162/1997 Sb.
 369/0 Návrh z. o Státním fondu pro ochranu před živelními pohrom. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 438/0 Analýza příčin vzniku povodní ...................Zpráva a jinéČtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 25/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění z.č.500/1990 Sb...Vládní návrh zákonaSchváleno, 269/1998 Sb.
 26/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění z. č. 348/1997 Sb...Vládní návrh zákonaSchváleno, 257/1998 Sb.
 28/0 Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 140/1961 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 392/0 Vyslovení souhlasu s vysíláním ozbrojených silZpráva a jinéSchválena
 447/0 Vládní návrh zákona o krizovém řízeníVládní návrh zákonaSchváleno, 239 a 240/2000 Sb.
 514/0 Fin. prostředky poskyt. na obnovu vod. toků po povodníchZpráva a jinéSchválena
 561/0 Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o vzájemné pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 139/2000 Sb. m. s.
 562/0 Smlouva mezi ČR a Sloven. rep. o spolupráci při pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 7/2001 Sb. m. s.
 589/0 Smlouva mezi ČR a Maďarskou r. o spolupráci a pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 31/2001 Sb. m. s.
 712/0 Vl. n. z. o dluhopis. na náhr. škod zem. s. postiž. suchem - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 407/2000 Sb.
 713/0 V. n. z. dluhop. na náklad. na odstr. povodňových škod - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 3. čtení
 729/0 Zpr. o vyčíslení škod způs. povodněmi v letech 97 a 98Zpráva a jinéVzato na vědomí
 770/0 Smlouva mezi ČR a SRN o vz. pomoci při katastrofáchMezinárodní smlouvaSchválena, 10/2003 Sb. m. s.
 772/0 Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.Mezinárodní smlouvaSchválena, 102/2003 Sb. m. s.
 799/0 Zpráva o výši škod způsobených suchem v roce 2000Zpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 959/0 Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově územíVládní návrh zákonaSchváleno, 12/2002 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)