Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: region

Celkem nalezeno 70 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 214 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 836 Zákon o územní samosprávě a státní správě v České republice Poslanecký návrh zákona Zamítnuto
 1077 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celVládní návrh zákonaZamítnuto
 1129 Ústavní zák. o působnosti vyšších územních samosprávných celVládní návrh zákona 
 1150 Soubor - otázka poslance Jozefa Wagnera přednesená na 22. scPísemná interpelace 
 1539 Interpelace poslance Jaroslava VlčkaPísemná interpelace 
 1912/0 Zákon ústavní o vytvoření VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 1915/0 Zákon ústavní - o vytvoření VÚSC v České republice Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 194/0 Návrh ústavního zákona o vytvoř. vyšších územ. sam. celků Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 201/0 Návrh na vydání ústavního zákona o vytvoř. vyšších úz. s. c. Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 218/0 Vládní návrh ústavního zákona o vytvoř. vyšších územních c.Vládní návrh zákonaSchváleno, 347/1997 Sb.
 230/0 Návrh úst.zákona o vytvoření vyšších územních samospr. celků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 174/0 Návrh na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 253/0 Návrh na vydání zák. o změně hranice Brněnského a JI. kraje Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 351/0 Novela zákona o VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 423/0 Vládní návrh zákona o krajích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2000 Sb.
 470/0 Návrh zák. o podpoře regionál. rozvoje - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 248/2000 Sb.
 818/0 Novela zákona o vytvoření VÚSC Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2001 Sb.
 895/0 Novela úst. zák. zastup. Ostravského kraje o VÚSC Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 1. čtení
 904/0 Návrh novel zák. o rozpočtech obcí, krajů a hl.m. Praze Poslanecký návrh zákona Schváleno, 450/2001 Sb.

1 2 3 4ISP (příhlásit)