Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: cestovní ruch

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 616 Novela zákona o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 48/1994 Sb.
 1734 Interpelace poslance Jaroslava BroulíkaPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 91/0 Vládní návrh zák. o podmínkách podnik. v oblasti cest. ruchuVládní návrh zákonaSchváleno, 159/1999 Sb.
 1175/0 Pís. interpel. ve věci turistic. průvodců-znevýhodněná sazbaPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 206/0 Vládní návrh zákona o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 229/2003 Sb.
 484/0 Novela z. o někt. podmín. podnikání v obl.cest. ruchu Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení
 1164/0 Sml. mezi ČR a Rakouskou repub. o překračov. státních hranicMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2006 Sb. m. s.
 1183/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 184/0 Novela z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 28/2011 Sb.
 397/0 Písemná interpelace I. Ohlídala na J. Dobeše ve věci stížnosti VŠ cestovného ruchu a terito. studii v PrazePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 1042/0 Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 276/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2015 Sb.
 360/0 Stanovy Světové organizace cestovního ruchuMezinárodní smlouvaSchválena
 982/0 N. z. o turistických značených trasách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2018 Sb.
 83/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 153/0 Novela z. o směnárenské činnosti Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 117/2020 Sb.
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 814/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchuVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2020 Sb.

1 2ISP (příhlásit)