Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: podpora podnikání

Celkem nalezeno 66 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 833 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 2122/0 Jaroslava Broulíka ve věci st. podp.malého a střed.podnikáníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 36/0 Vládní návrh novely zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmůVládní návrh zákonaSchváleno, 333/1998 Sb.
 290/0 Zpráva o podpoře malého a středního podnikání v roce 98Zpráva a jinéSchválena
 378/0 Zákon o veřejné podpoře - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 59/2000 Sb.
 393/0 Zákon o Státním fondu rozvoje bydleníVládní návrh zákonaSchváleno, 211/2000 Sb.
 429/0 Vládní návrh zákona o konkursu a vyrovnání - EUVládní návrh zákonaVráceno
 458/0 Návrh zák. o konkursu a vyrovnání - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 470/0 Návrh zák. o podpoře regionál. rozvoje - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 248/2000 Sb.
 527/0 Programy podpory malého a středního pod. na rok 2000Zpráva a jinéSchválena
 535/0 Vl. zák. o výkonu stát. spr. v energetických odvětvích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 458/2000 Sb.
 598/0 Zpr. o opatřeních k zjištění NKÚ kontrolního závěru č. 98/32Zpráva a jinéVzato na vědomí
 659/0 Zpr. o podpoře malého a střed. podnik. ze SR v ČR v r. 1999Zpráva a jinéSchválena
 790/0 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám Poslanecký návrh zákona Schváleno, 255/2001 Sb.
 804/0 Návrh novely občanského zákoníku Poslanecký návrh zákona Schváleno, 317/2001 Sb.
 825/0 Prog. podpory malého a středního podnik. 2001 - 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 938/0 Vl. zák. o podpoře malého a středního podnikání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 47/2002 Sb.
 987/0 Zpr. o malém a středním podnikání v roce 2000Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1016/0 Vl. zák. o obecně prospěšných bytových družstvechVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 2/0 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2001Zpráva a jinéVzato na vědomí

1 2 3 4ISP (příhlásit)