Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: náklady na vzdělávání

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 126 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 144 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 483 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 2109/0 Josefa Mandíka ve věci financování učňovského školstvíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 1062/0 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 16/2002 Sb.
 1195/0 N. zák. o změně ve financování studia na vysoké škole Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 162/0 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 181/2003 Sb.
 715/0 Senátní n.z. o vysokých školách Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 899/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 1265/0 Interpelace P.Bratského na D.Ratha ve věci studia náměstků min. zdravot.Písemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 362/0 Interpelace M. Grebeníčka na M. Topolánka ve věci zaostávání ČR ve výdajích na veřejné školstvíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 495/0 Interpelace L. Zelenkové na O. Lišku ve věci odloženého školnéhoPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 506/0 Novela z. o stavebním spoření a státní podpoře Poslanecký návrh zákona Nepřijato
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 841/0 Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Fialu ve věci výdajů na školství v příštích třech letechPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 238/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 298/2017 Sb.
 841/0 Novela z. - školský zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 101/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 102/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)