Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1639 Zákon o ochranných známkách - vládníVládní návrh zákonaSchváleno, 137/1995 Sb.
 1794 Společná zpráva k T 1639Společná zpráva výborů 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 357/0 Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 116/2000 Sb.
 549/0 Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 207/2000 Sb.
 550/0 Vládní návrh zák. o ochraně biotechnologických vynálezůVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2000 Sb.
 922/0 Vl. návrh zák. o ochraně označení původu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 452/2001 Sb.
 1019/0 Vládní návrh zák. o poplatcích za udržování patentůVládní návrh zákonaSchváleno, 173/2002 Sb.
 1042/0 Návrh novely zákona o vynálezech Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 104/0 Vl. n. zák. o ochranných známkách - EUVládní návrh zákonaVráceno
 288/0 V. n. z. o ochranných známkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 441/2003 Sb.
 416/0 Novela z. o ochraně hosp. soutěže Poslanecký návrh zákona Schváleno, 484/2004 Sb.
 530/0 V.n.z. o patentových zástupcích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 417/2004 Sb.
 536/0 Novela z. o ochraně průmysl. vzorů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 474/2004 Sb.
 589/0 Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 596/0 V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2005 Sb.
 1110/0 Vl.n.z. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 221/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 219/0 Novela z. o ochraně označení původu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 375/2007 Sb.
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 552/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 196/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 981/0 Novela z. o návykových látkáchVládní návrh zákonaSchváleno, 273/2013 Sb.


ISP (příhlásit)