Usnesení PS č. 311

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dauhá dne 21. června 2022 /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení (7. července 2022)

Související sněmovní tisky

255 Sml. mezi ČR a Státem Katar o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)