Usnesení č. 394 (9. prosince 2020)

Související dokumenty EU

11608/20 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 Communication on EU enlargement policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2020
ISP (příhlásit)