Usnesení č. 349 (23. září 2020)

Související dokumenty EU

8219/20 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
ISP (příhlásit)