Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení č. 18 (31. ledna 2018)

Související dokumenty EU

12131/17 Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic

12135/17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace

12137/17 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

12165/17 Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem

12168/17 Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií

12217/17 Sdělení Komise - Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmů
ISP (příhlásit)