Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení č. 116 (20. června 2018)

Související dokumenty EU

8175/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohyb
ISP (příhlásit)