Usnesení PS č. 831

k návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/5/ - vrácenému Senátem (3. prosince 2019)

Související sněmovní tisky

220 Vl.n.z. - nominační zákon
ISP (příhlásit)