Usnesení PS č. 824

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení (29. listopadu 2019)

Související sněmovní tisky

572 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů
ISP (příhlásit)